Elektrické jednokomorové pece na pizzu

Talianské elektrické pece na pizzu pre reštauracie, pizzerie, fastfoody.

Modely Pyralis, Pyralis Up, Pyralis Circle a Professiona sú vybavené systémom Activestone®, ktorý je vyrobený z perforovaného žiaruvzdorného kameňa (hrúbka 22 mm),
v ktorém sú namontované 3 oceľové vykurovacie telesá. Vďaka dobre distribuovanému teplu sa pečie rovnomerne a s úsporou energie
s rychlým nábehom na pracovnú teplotu.
Vykurovacie telesá a výmena dierovaného žiaruvzdorného kameňa sú jednoduché a okamžité, pretože k nim máte ľahký prístup
z dvierok rúry bez nutnosti vyberania častí alebo bočných a tesných prístupov.