Transport jedál a nápojov

Pre prepravu, transport stravy hygienicky vhodným spôsobom sa používajú termosy a termoporty. Termoizolačné boxy, tzv. termoporty, sú vyrobené z vhodného termoizolačného materiálu, ktorý uchováva teplotu jedla počas prevozu tak, aby došlo k minimálnym zmenám teploty prepravovanej stravy. Pokrmy sú obyčajne rozdelené v gastronádobách so silikónovým vekom a tieto sú umiestnené v termoportoch s vrchným alebo čelným zakladaním gastronádob. Vhodne prispôsobené termoporty môžu slúžiť aj na výdaj alebo prevoz nápojov.