Pobočky spoločnosti GastroRex majú svoje vlastné servisné oddelenie, kde vyškolení technici zabezpečujú:

  • realizáciu zákaziek a montáž jednotlivých spotrebičov
  • servisné opravy
  • preventívne prehliadky a údržbu

Realizácia zákaziek

Pred vlastnou montážou technici podľa projektu skontrolujú stavebnú pripravenosť a stav inštalácií . Nasleduje dodávka a montáž zariadení, odskúšanie jednotlivých spotrebičov a odovzdanie potrebnej dokumentácie. Zaškolia sa zodpovedné osoby a pracovníci. Postup je obdobný, ak sa jedná iba o zapojenie jednotlivého spotrebiča, ktorý nie je súčasťou investičného celku. Zaistíme dodanie, umiestnenie, montáž, zaškolenie a odovzdanie dokumentácie.

Servisné opravy

Opravy zabezpečujú servisní technici na základe dohody so zákazníkom v čo v najkratšom čase od nahlásenia. Každé stredisko na pobočke je vybavené potrebnou technikou a dostatočným vozovým parkom na vykonanie kvalitného a rýchleho zásahu. Zákazník má možnosť priniesť drobné stolné spotrebiče na opravu priamo na jednotlivé pobočky - predajné miesta firmy GastroRex -Bratislava, Banská Bystrica a Košice.

Servisujeme nami dodávané značky UNOX, Tecnoinox, AngeloPo, FIMAR, FORCAR, PIZZAGROUP, GAM, PROMAC, UGOLINI, CUPPONE, DIHR, ALBA, TECNODOM, CASTA, Hendi, Abner, SCAIOLA, LIEBHERR, SILFER, ale sme schopní vo väčšine prípadov zabezpečiť servis aj na zariadenia dodané inou firmou, napríklad ZANUSSI, ELEKTROLUX, LOTUS, BERTOS a ďalšie.

Preventivne periodické prehliadky

Účelom je odbornou údržbou predĺžiť životnosť a funkčnosť zariadenia. Technici vykonávajú najmä regeneráciu zmäkčovačov vody, aby sa zabránilo poškodeniu spotrebičov vodným kameňom, čistenie a prehliadky kávovarov, konvektomatov, umývačiek, kontrolu horákov v plynových spotrebičoch, nastavenie strojov. Pri týchto návštevách technici môžu zabezpečiť dodanie umývacích a oplachoých prostriedkov pre umývačky riadu a pod.

Kontaktní telefony:

GastroRex servis Bratislava:
0911 243015, 0907 715704

mail: servis@gastrorex.sk

.

GastroRex servis B.Bystrica:
0911 243008

mail: b_bystrica@gastrorex.sk

.

GastroRex servis Košice:
0911 243005, 0911243003,

mail: manager.kosice@gastrorex.sk