Výdaj a ohrev jedál

Ponúkaná technika a zariadenia pre výdaj stravy zabezpečuje najmä hygienicky vhodný spôsob samoobslužného alebo obslužného výdaja stravy v priestoroch profesionálnej gastronómie. Dôležité je zabezpečiť optimálnu teplotu vydávanej stravy a uľahčiť manipuláciu so stravou v súlade s hygienickými normami dodržaním systému HACCP. Základom sú mobilné alebo zabudované vodné kúpele, tzv. Bain-marie, pre udržovanie konštantnej teploty jedál v gastronádobách, ďalej chladiace a ohrevné výdajné vozíky, banketové vozíky, manipulačné vozíky, gastrobufety a šalátobary, ohrevné a chladiace výdajné vitríny, ohrevné infralampy a mnoho ďalších prvkov, ktoré môžu byť zabudované do výdajnej linky alebo samostatne stojace.