Školské jedálne

Máte zastaralú technológiu v školskej kuchyni?
VYUŽITE DOTÁCIU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA!

Vyriešime administratívu spojenú so žiadaním o dotáciu.
Pomôžeme s prípravou na výberové konania.

Odborne posúdime technický stav Vašich zariadení a odporučíme výmenu či opravu
starších technológií. Vystavíme vyraďovací protokol pre zastaralé zariadenia.
Obráťte sa na našich odborných predajcov, ktorí Vám pripravia ponuku podľa potrieb.

Nových technológií sa netreba báť, ovládanie je intuitívne.

Ako službu zadarmo Vám poskytneme školenie

pod dohľadom profesionálneho kuchára.