Stolové fritézy

Profesionálne stolové fritézy sú vhodné pre stánky rýchleho občerstvenia a menšie prevádzky a ako doplnkové zariadenia verejného stravovania. Nie sú určené pre trvalú prevádzku. Výhrevné teleso s vysokým výkonom dosiahne maximálnu teplotu v priebehu niekoľkých minút. Citlivý regulačný termostat umožňuje presné nastavenie potrebnej teploty. Poistný termostat chráni výhrevné teleso pred spálením. Rukoväť ponorného košíka je vyrobená z tepelne odolného materiálu. Nádoba na olej, plášť a veko fritézy sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Priestor medzi výhrevným telesom a dnom nádoby, kde je teplota výrazne nižšia, nazývame tzv. studenou zónou. Drobné kúsky fritovaných produktov, ktoré prepadajú do studenej zóny sa neprepaľujú, čím sa uchováva kvalita oleja a predlžuje jeho životnosť.