Udržiavanie - HOT Holding

Udržiavanie hotových jedál na požadovanej teplote, ktoré môžu byť servírované kedykoľvek je potrebné, je základná požiadavka každej špičkovej profesionálnej kuchyne. Nenechať nič na náhodu, s istotou, že chuť, štruktúra a vzhľad jedla je vždy ako požadujeme. Statický nízkoteplotný udržiavací kabinet garantuje efektivitu a perfektnú chuť jedla. Pokročilá technológia pri udržiavaní teplého pokrmu zabezpečí rovnomernú a stabilnú teplotu, nastavenú tak, aby nebola agresívna a aby sa negatívne neovplyvnila pôvodná chuť a vôňa jedla: kľúčový je precízne elektronicky riadený vyhrievací systém, ktorý tvoria špeciálne kryté vykurovacie telesá, všetko pri najvyšších hygienicko-sanitačných štandardoch, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie normy. Výhody, úžitok, prínos, benefity: Vynikajúca výsledná kvalita produktu - ako čerstvo uvarené. Bez toho, aby bolo potrebné použiť externú paru, statický ohrev nevysuší ani jedlo citlivé na vlhkosť. Udržiavanie jedla je možné až po dobu 24 hodín, pretože teplo nie je nikdy agresívne a je mikrobiologicky bezpečné. Vzhľadom na to, že ide de facto o predĺžený proces tepelnej úpravy, nie je v kolízii s hygienickým predpisom hovoriacim o nutnosti výdaja jedla do 3 hod. atp.. Jednoduché čistenie - vzhľadom k absencii ventilátorov, nie sú rezíduá z jedla rozprskávané po stenách zariadenia. Zariadenie je konštruované tak, aby bolo možné použiť štandardný riad a gastronádoby. Efektivita v kuchyni, absolútna spokojnosť s tým, čo je na stole. Jedlá sú servírované v požadovanej teplote, ošetrené tak, aby mali prirodzené organoleptické vlastnosti. Dokonca aj jedlá vzájomne odlišné a v rôznych množstvách, je možné udržiavať v jednej komore kabinetu a takto ich mať pripravené na servírovanie pre rôzne typy výdaju na rôzne vzdialených miestach. Modely na kolieskach uľahčujú manipuláciu a presun na miesta kdekoľvek je potrebné. V samoobslužných stravovacích zariadeniach, umožňujú plynule a včas dopĺňať výdaj teplým kvalitným jedlom. Vysoko kvalitné jedlá. Včas a v akomkoľvek množstve.