Kysiarne na cesto

Kabinety a pulty na spomaľovanie kysnutia, odložené kysnutie a kysnutie cesta špeciálne vyvinutých pre rôzne odvetvia - pre cukrárske dielne, pekárne a pizzérie.

Retardéry-kysiarne cesta,"STOP kysiarne" sú základnými zariadeniami na riadenie a kontrolu kysnutia cesta pre všetkých profesionálov pracujúcich v pekárňach, cukrárskych dielňach a pizzériách. Medzi výhody používania týchto retardérov-kysianí s odloženým kysnutím cesta patrí možnosť plánovať pracovné aktivity podľa osobných potrieb: vďaka tomuto typu vybavenia je možné skladovať každý druh cesta bez toho, aby sa zmenili jeho vlastnosti, a potom začať proces kysnutia v pravý čas pred pokračovaním ďalších spracovateľských fáz.

Vďaka použitiu týchto zariadení na odložené kysnutie je možné nastaviť správnu teplotu, vlhkosť a ventiláciu, prechádzajúcu od "studenej" fázy na skladovanie výrobkov k "horúcej" fáze, ktorá umožňuje proces kysnutia cesta. Všetko toto sa deje s maximálnou jednoduchosťou a presnosťou vďaka použitiu 5 palcového dotykového elektronického ovládacieho panelu.

Naša rada produktov pre odložené kysnutie-kysnutie cesta pre cukrárske dielne, pekárne a pizzerie, nazvaná PLANET, je rozdelená do troch kategórií: kabinety, pultyly a boxy. Každý spotrebič je vyvinutý a vyrábaný s maximálnou starostlivosťou, aby vznikli spoľahlivé a trvanlivé profesionálne produkty.

Kontaktujte nás a vyberte s našimi odborníkmi najlepšie retardéry-kynárne cesta pre vašu cukrársku dielňu, pizzeriu alebo pekáreň.